Zorgen over hoge lasten huurders

De Gelderlander

23 oktober 2013 woensdag

ARNHEM – De Arnhemse raadsfractie van de PvdA maakt zich zorgen over de gestegen woonlasten voor huurders. De partij vraagt het college van burgemeester en wethouders onderzoek te doen naar de ontwikkeling in Arnhem en zonodig maatregelen te nemen.

Aanleiding voor de vragen is onder meer een artikel in De Gelderlander over het groeiend aantal mensen met een huurachterstand. Het Huurdershuis krijgt daar steeds vaker mee te maken, vooral met mensen die huren in de particuliere sector.
Huurders komen sneller dan vijf jaar geleden in de problemen, stelt het Huurdershuis. De hulpverleners kregen dit jaar al tussen de 100 en 150 mensen met problemen aan de deur, mede als gevolg van werkloosheid en het wegvallen van toeslagen.
De PvdA in Arnhem slaat ook aan op een onderzoek dat de gemeente Den Bosch liet uitvoeren. ‘De woonlasten van steeds meer huurders van een sociale huurwoning worden onbetaalbaar’, constateert Den Bosch. ‘De financiĆ«le positie en het welzijn van een grote groep komen onder druk te staan’.
Waar in 2010 in de hoofdstad van Noord-Brabant 21 procent van de huurders problemen had met het betalen van de huurpenningen, is dat percentage dit jaar opgelopen tot 26. Er wordt een stijging verwacht tot 27 procent in 2018.
De Brabanders zien het als een landelijk probleem. Huurders krijgen extra huurverhogingen, ook door corporaties, die gedwongen zijn de verhuurdersheffing die zij aan het rijk betalen deels te financieren via huurverhoging. Ook daarvoor wil de PvdA in Arnhem aandacht.
In februari van dit jaar vroeg D66-raadslid Sabine Andeweg B en W van Arnhem naar de gevolgen van de verhuurdersheffing, ook voor de investeringen die corporaties niet meer zouden kunnen doen. Mede door de grote onzekerheden in dat dossier wacht ze nog altijd op antwoord.

Bron: de Gelderlander