de uitvoeringsagenda voor 2023) ondertekend. Hier zijn de bestuurders van de Bossche woningcorporaties, de wethouder en Dini Peters van SHP aanwezig

Het Stedelijk Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch neemt als primair uitgangspunt het streven naar een ongedeelde stad waarin ieder deel van de stad op gelijke welvarende wijze de maatschappelijke samenhang tussen bevolkingsgroepen weerspiegelt. Op deze site vindt u alle informatie betreffende het huurdersplatform en vindt u tevens enkele belangrijke sites.

In ernstige overlast situaties bel bovenstaand nummer!