8 april Bijeenkomst huurders ! Zie berichten! 

“Samen gezond in ‘s-Hertogenbosch”

 

 

En dan is het al weer 2024!

Het jaar 2023 was voor veel mensen geen makkelijk jaar: hoge energieprijzen en daardoor vaak hogere woonlasten, de kosten van boodschappen die door het dak gingen, woningtekorten oorlogen in Europa en Israël en de Gazastreek die voor veel onrust zorgen. Je zou er somber van worden!

Het Stedelijk Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch kan die problemen natuurlijk niet oplossen, maar we hebben wel geprobeerd ons steentje bij te dragen om de woonlasten wat draaglijker te maken. Samen met de gemeente en een aantal organisaties zijn we de Bossche wijken in gegaan met de Bossche Bespaarkaravaan om Bosschenaren te helpen om de energiearmoede en financiële problemen te bestrijden. We hebben een bijeenkomst georganiseerd over Woonlasten, energiearmoede en duurzaamheid en zijn actief bij initiatieven om de samenhang in buurten te vergroten, onder meer door de organisatie van bijeenkomsten als Welkom in de buurt. Ook zijn we betrokken bij de vormgeving van het nieuwe woningvindsysteem van Thuispoort.

In 2024 zal, naast alle “normale” activiteiten, de ontwikkeling van een woonzorgvisie voor ouderen de nodige aandacht vragen. De gemeente organiseert hiervoor een burgerberaad, wat de inbreng van de Bossche inwoners garandeert. Het Stedelijk Huurdersplatform heeft, vooruitlopend daarop, al in november 2023 een bijeenkomst georganiseerd. Het verslag van die bijeenkomst hebben we naar de gemeente gestuurd met het verzoek dit in te brengen in het burgerberaad.

Ook leveren we een bijdrage aan de overleggen met jongeren, voor wie de situatie op de woningmarkt dramatisch is.

Veel van wat 2024 zal brengen is nog onduidelijk, maar we wensen alle Bosschenaren een mooi 2024 en hopen, samen met u, ook dit jaar weer bij te dragen aan een mooi ’s-Hertogenbosch waar het goed leven en wonen is.

Het bestuur van het Stedelijk Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch

 

Het Stedelijk Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch neemt als primair uitgangspunt het streven naar een ongedeelde stad waarin ieder deel van de stad op gelijke welvarende wijze de maatschappelijke samenhang tussen bevolkingsgroepen weerspiegelt. Op deze site vindt u alle informatie betreffende het huurdersplatform en vindt u tevens enkele belangrijke sites.

In ernstige overlast situaties bel bovenstaand nummer!