Vanaf vrijdag 20 januari 2023 toert deze karavaan door de gemeente ‘s-Hertogenbosch!

Voor meer info zie plaatselijke media en op deze website bij berichten.

 

De uitvoeringsagenda voor 2023 is 8 december jl. ondertekend. Hierbij waren de bestuurders van de Bossche woningcorporaties, de wethouder en Diny Peters van SHP aanwezig.

 

Het Stedelijk Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch neemt als primair uitgangspunt het streven naar een ongedeelde stad waarin ieder deel van de stad op gelijke welvarende wijze de maatschappelijke samenhang tussen bevolkingsgroepen weerspiegelt. Op deze site vindt u alle informatie betreffende het huurdersplatform en vindt u tevens enkele belangrijke sites.

In ernstige overlast situaties bel bovenstaand nummer!