Bekijk onze promotiefilm:

Het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch, afgekort SHP, heeft als doel om de belangen van huurders en hun organisaties in de regio Den Bosch te behartigen en te vertegenwoordigen. Het SHP wilt dit doel realiseren door:

  • het voeren van overleg en het adviseren van de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere verhuurders in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit gaat over onderwerpen op gemeentelijk niveau die voor huurders en hun organisaties van belang zijn.
  • het voeren van een driepartijenoverleg (SHP, gemeente ’s-Hertogenbosch en de woningbouwcorporaties).
  • het nastreven van optimale inspraak van huurders op het gemeentelijk volkshuisvestigingsbeleid.
  • het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met actieve huurdersorganisaties die werkzaam zijn binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.