Samen gezond in ‘s-Hertogenbosch

Beste huurders, huurdersorganisaties en andere belangstellenden,

Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de (gezonde) levensverwachting tussen bewoners in onze gemeente. Factoren als arbeidsmarkpositie, armoede en schulden, (chronische) stress, genetische factoren, gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid, mentale gezondheid en opleidingsniveau zijn hierin bepalend. Om dat verschil te verkleinen is de gemeente begonnen met het programma Samen Gezond ’s-Hertogenbosch met als doel het meer en langdurige inzetten op het verkleinen van de gezondheidsverschillen en het vergroten van het gezondheidspotentieel van inwoners met (een risico op) gezondheidsachterstanden.
De gemeente heeft inmiddels 12 focusbuurten gekozen voor het programma Samen Gezond ’s-Hertogenbosch waar dat nodig is om gezondheidsverschillen te verkleinen. De ervaringskennis uit de leefwereld van inwoners is nodig om tot een passende aanpak te komen bij de uitvoering van dit programma. Als huurders van ’s-Hertogenbosch willen we graag meedenken over de invulling van het programma.
Het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch (SHP) heeft daarom de programmaleider gevraagd om met ons in gesprek te gaan en naar onze wensen en ideeën te komen luisteren. We nodigen u graag uit om uw bijdrage aan dit gesprek te leveren op 8 april aanstaande in Sociaal Cultureel Centrum ‘De Helftheuvel’ vanaf 19.30 uur.

We vinden het van belang dat we bij het gesprek zoveel mogelijk verschillende invalshoeken en ideeën aan bod komen en hopen daarom op een grote opkomst. We verzoeken u daarom om de datum te reserveren en andere huurders en mensen uit uw omgeving te vragen mee te gaan.


Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma.


De bijeenkomst is toegankelijk voor alle belangstellenden, maar in verband met de catering verzoeken wij u zich aan te melden op info@stedelijkhuurdersplatform.nl
We hopen u te mogen verwelkomen.

Het bestuur van het SHP www.huurdersplatform-shertogenbosch.nl