Het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch wordt gevormd door huurders van binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch werkzame woningverhuurders. Het SHP bestaat uit een platform en een bestuur.

* Dagelijks bestuur

Algemene bestuursleden         (9 leden) Corporatie Werkgroep
Voorzitter:
Diny Peters van Gorp*
Onafhankelijk Achterbanbijeenkomsten
Vicevoorzitter:
Richard de Ron*
BrabantWonen Communicatie, Woonruimteverdeling, Wonen en Zorg
Secretaris:
Joop Bierings*
Zayaz Achterbanbijeenkomsten, Communicatie, Energie & Duurzaamheid
Penningmeester:
Lamber Walschots*
Zayaz Woonruimteverdeling, Welkom in de buurt
Ad Lapien Zayaz Achterbanbijeenkomsten, Energie & Duurzaamheid, Wonen en Zorg
Joop Hoogendam BrabantWonen Wonen en Zorg
Ifna Francisca JOOST Energie & Duurzaamheid
Jeanette Thelen Zayaz Communicatie
Vacant Overige verhuurders
Vacant Particuliere verhuurders
Adviseur:
Jula Abdul
Onafhankelijk Jongerenparticipatie, Woonruimteverdeling
Platformleden

(21 leden incl. AB)

Corporatie Werkgroep
Frans Bolder Mooiland (overige verhuurders)
Bert Rutten Zayaz
Daan Craane JOOST Woonruimteverdeling
Elly Schouten Zayaz Welkom in de buurt
Henk Heessels Zayaz Achterbanbijeenkomsten
Anneriet van Aart BrabantWonen Wonen en Zorg
Marcel Rombouts Zayaz
Ria Dupont BrabantWonen Welkom in de buurt
Corry van den Wildenberg Zayaz (aspirant lid) Welkom in de buurt
Jan Voets BrabantWonen (aspirant lid)
Vacant Zayaz
Vacant Particuliere verhuurders

Aan de benoeming van platformleden gaat kandidaatstelling vooraf. Personen die zich kandidaat stellen als platform-lid maken dit kenbaar bij hun huurdersorganisatie welke in het platform vertegenwoordigd is. Vanuit het platform worden de bestuursleden voorgedragen. Van het bestuur kunnen geen deel uitmaken:

  • niet-huurders
  • werknemers in loondienst bij of bestuursleden van de in de gemeente ‘s-Hertogenbosch werkzame woningverhuurders
  • beleidsmedewerkers van de Gemeente ’s-Hertogenbosch
  • leden van het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.