Het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch wordt gevormd door huurders van binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch werkzame woningverhuurders. Het SHP bestaat uit een platform en een bestuur.

* Dagelijks bestuur

Algemene Bestuursleden   Platformleden
Voorzitter: Diny Peters van Gorp*   Henk Heessels
Vice-voorzitter: Richard de Ron*   Adri Habich
Secretaris: Joop Bierings*   Elly Schouten
Penningmeester: Frans Bolder*   Daan Craane
Lamber Walschots   Marcel Rombouts
Ad Lapien   Joop Hoogendam
Jeanette Thelen   Bert Rutten
Ifna Francisca   Ria Dupont
Anneriet van Aart    
 Adviseur: Jula Abdul    
     
     

Aan de benoeming van platformleden gaat kandidaatstelling vooraf. Personen die zich kandidaat stellen als platform-lid maken dit kenbaar bij hun huurdersorganisatie welke in het platform vertegenwoordigd is. Vanuit het platform worden de bestuursleden voorgedragen. Van het bestuur kunnen geen deel uitmaken:

  • niet-huurders
  • werknemers in loondienst bij of bestuursleden van de in de gemeente ‘s-Hertogenbosch werkzame woningverhuurders
  • beleidsmedewerkers van de Gemeente ’s-Hertogenbosch
  • leden van het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.