Reactie minister BLOK, Voldoende Goedkope Woningen in Den Bosch

Blok: voldoende goedkope woningen in Den Bosch

door Sandra Donker
DEN BOSCH/Den Haag – In Den Bosch zijn voldoende goedkope sociale huurwoningen beschikbaar voor mensen met de laagste inkomens. Alleen wordt een aanzienlijk deel daarvan (40 procent) bewoond door mensen die daar gezien hun inkomen niet thuishoren.

Dat zei minister Stef Blok (Wonen) gisteren in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over de toenemende financiƫle problemen van veel huurders in Den Bosch.
Maandag meldde deze krant dat het stadsbestuur, de drie Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform gezamenlijk een petitie in Den Haag gingen aanbieden. Volgens onderzoek van Bureau RIGO komt een derde van de huurders in Den Bosch in 2018 in grote financiƫle problemen. In totaal zou het om achtduizend huishoudens gaan.
RIGO heeft dat in opdracht van de gemeente en drie Bossche woningcorporaties onderzocht. De oorzaak ligt in een combinatie van stijgende huren en energiekosten, een groeiende groep werklozen, een daling van de huurtoeslag en een afname van het aantal goedkope huurwoningen.
Volgens Blok is het daarom van groot belang om scheefwonen tegen te gaan. Pas dan kunnen huurders die in geldnood zitten doorstromen naar goedkopere huizen. Blok kwam niet met concrete maatregelen op de proppen om de huurders tegemoet te komen.
Blok bestreed dat de problemen in Den Bosch groter zijn dan elders in Nederland.
Hij houdt vast aan berekeningen van zijn ministerie en budgetorganisatie Nibud. Volgens die cijfers merkt 90 procent van de mensen met een huurtoeslag nauwelijks iets van de door het kabinet toegestane maximale huurverhogingen. Het inkomenseffect zou voor hen slechts minder dan 0,1 procent zijn. Met name SP, PVV en PvdA maken zich zorgen over de situatie in Den Bosch.
PvdA-Kamerlid Jacques Monasch wil dat huurders met schulden, bijvoorbeeld na het kwijtraken van hun baan, in individuele gevallen tijdelijk huurverlaging kunnen krijgen van hun woningcorporaties. De gemeente zou de kosten deels via een woonlastenfondskunnen financieren. Als de huurders uit de problemen zijn, zou de huur weer omhoog kunnen naar het oude niveau.
Om dat laatste mogelijk te maken is volgens Monasch een wetswijziging nodig. ,,Het zou een hele hoop problemen schelen, huisuitzettingen en andere ellende.”
Of Blok bereid is hier op in te gaan, was gisteren nog niet bekend. Hij wacht het voorstel van Monasch af, aldus een woordvoerder.

15 October 201