Geslaagde Expert meeting Kwetsbaarheid in de wijk: hoe houden we het leefbaar?

Maandag 4 oktober was het eindelijk zover. Zo’n 130 bewoners, professionals en bestuurders ontmoeten elkaar rond het thema: hoe zorgen we ervoor dat we op een prettige manier samen wonen en leven in de buurten en wijken? Door corona was de bijeenkomst een aantal keren verzet. Na anderhalf jaar opstarten, uitstellen, opnieuw opstarten….  stond er afwisselend programma met een keur aan sprekers, verhalen en filmpjes. Communicatie bleek het sleutelwoord. “Je komt er alleen maar als je elkaar ontmoet.” Over en weer, op basis van gelijkwaardigheid, onderling en in de buurt. En natuurlijk werden er afspraken gemaakt om ‘al dat praten’ om te zetten in daadkracht. In wijken met veel sociale huurwoningen wonen steeds meer huurders die een vorm van (psychische) ondersteuning nodig hebben. Hoe zorgen we ervoor dat er voor iedereen een plek is en blijft in onze buurten en wijken? En het tegelijk ook voor iedereen een fijne, leefbare buurt is en blijft. Huurders(verenigingen) en wijkbewoners maken zich zorgen, die herkend worden door gemeenten.  

Ervaring en deskundigheid

Daarom benadrukte Corry van de Wildenberg, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging Zayaz hoe goed het is dat bewoners, professionals en bestuurders elkaar over en weer zien als expert. Bewoners maken de buurt immers van dichtbij mee. Belangrijk dat zij boze of kwetsbare mensen begrijpen of verstaan.  Wethouder Roy Geers vulde haar aan: “We komen verder door de vakinhoudelijke deskundigheid van de professionals bijeen te brengen met de ervaringsdeskundigheid van bewoners.”

Regio en stad horen bij elkaar

De bijeenkomst is georganiseerd met- en door de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, Vught, Sint Michielsgestel, Boxtel, Meierijstad en ’s Hertogenbosch. Samen met de  zorg- en welzijnsaanbieders en woningcorporaties zien zij dat het versterken van de kwetsbaarheid in de wijk, een regionale aanpak vragen. Jeroen Frissen van bureau Circusvis vertelde in een digitale presentatie over de overeenkomsten en verschillen tussen regio en stad. En deelde een signaleringskaart die bewoners en professionals helpt om in gesprek te gaan over wat goed gaat. En waar het niet goed gaat.

Een verslag van de bijeenkomst is nog in de maak

Na anderhalf jaar corona was het goed elkaar te ontmoeten. De kracht ervaren van elkaar kennen, luisteren, begrijpen, elkaar iets gunnen. Maar het bleef niet bij praten. We gaan ook doén. Een uitgebreider verslag volgt later. Een paar concrete vervolgafspraken.

“Wat zou het goed zijn als er een nummer is waar je altijd naar kunt bellen als er iets aan de hand is.” En dat is er! 0800 1205 is het nummer van de crisis en interventieteam van Farent. Je kunt dit nummer ook bellen als er geen crisis is, maar je een vraag hebt of je wilt iets melden”.Prestatie-afspraken vormen een goed moment om concreet te worden.

Als SMO ‘s-Hertogenbosch zullen wij het voortouw nemen om de beweging te maken naar meer luisteren naar de samenleving. Wat heeft de ander nodig, hoe kunnen we elkaar ontmoeten?

Tot slot een aantal inzichten en uitspraken

In de maatschappij praten we niet meer met elkaar. We moeten elkaar weer/meer leren kennen. Laten we voorkomen dat mensen zich overvallen voelen. 60% van de mensen heeft het goed.. dat betekent dus 40% niet. Het zou de norm moeten zijn dat je kennis maakt met je nieuwe buren. Daarmee maakt het niet uit of het bijvoorbeeld een jong gezin betreft of een buur met een rugzakje. De vraag is ook hoe tolerant ben je als buur en hoeveel ben je bereid te investeren in het contact met je nieuwe ‘probleembuur’? Want wat als die nieuwe buur geen contact met de buurt wil… Soms is de achtergrond van een nieuwe buur een te grote barrière voor de bestaande buurt.  Het liefst zou je meer over je nieuwe buur willen weten, maar de AVG is een grote barrière om dat voor elkaar te krijgen. Veel mensen in Housing First kampen ook met een ‘zelfstigma’. Dat werpt een grote drempel op om op anderen af te stappen. Het heeft geen zin om vooral naar de instanties te wijzen. Sleutelfiguren zoals buurtmoeders of buurtvaders kunnen een hele goede rol spelen. Er zijn voorbeelden genoeg.  

En de uitsmijter: word collectant! Dan kóm je bij alle deuren en weet je wat er lééft achter die deuren. Ondertussen haal je geld op voor een goed doel. 2 vliegen in 1 klap