Afscheid van Ria Dupont als bestuurslid

Tijdens de laatste platformvergadering, vlak voor de laatste lockdown, hebben wij afscheid genomen van Ria Dupont. De volledige zittingstermijn van 12 jaren heeft zij zich ingezet via het SHP voor alle (toekomstige) huurders van ‘s-Hertogenbosch. Ria, via deze weg, namens alle huurders nogmaals bedankt!