Onderzoek Woonwensen

De gemeente onderzoekt de woonwensen van haar inwoners. Zijn zij tevreden over hun huidige woning? Of denken ze er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zouden ze dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.

Deze week ontvangen 8.700 huishoudens een brief met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert dit onderzoek uit voor de gemeente. De uitkomsten van het onderzoek staan in de zomer van 2015 op de website van de gemeente.

Wat gebeurt er met de resultaten? Uit eerder onderzoek bleek het voor veel starters lastig om een eerste stap op de koopwoningmarkt te zetten. De gemeente besloot daarvoor de starterslening in te zetten. Ook ging de gemeente aan de slag met de wens van mensen om hun eigen woning te realiseren. Dat kan nu bijvoorbeeld op het Jan Sluytercomplex.