Veranderingen woonruimteverdeling per 1 januari 2015

Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Bossche corporaties en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) werken sinds begin 2014 aan de verbetering van het woonruimteverdeelsysteem WoonService Den Bosch*. Per 1 januari van dit jaar veranderen enkele regels rondom inschrijfgelden en urgentie.

Geen inschrijfgeld na 10 jaar
Om woningzoekenden die al langere tijd bij WoonService staan ingeschreven tegemoet te komen, zijn gemeente, corporaties en SHP per 1 januari 2015 overeengekomen, dat men alleen de eerste 10 jaar jaarlijks een bedrag voor verlenging van de inschrijving hoeft te betalen. Na het verstrijken van deze periode is de jaarlijkse inschrijfverlenging gratis tot het moment dat men een huurwoning gevonden heeft. Deze wijziging is mogelijk, dankzij de steeds verdergaande automatisering van WoonService.

Meer maatwerk bij urgentie
Zoals in 2014 aangekondigd, hebben partijen de urgentieregeling bezien om meer maatwerk te verlenen daar waar dat nodig is. Zo is bijvoorbeeld de manier waarop woningtoewijzing bij urgentie plaatsvindt veranderd. Woningzoekenden met een urgentiestatus krijgen vanaf nu eenmalig een passend woningaanbod van één van de corporaties. Men kan dus niet meer met voorrang reageren op het woningaanbod van WoonService. Kijk voor meer informatie op www.woonservicedenbosch.nl.

Eerdere wijzigingen
woonservicedenbosch.nl
Sinds april 2014 is www.woonservicedenbosch.nl het belangrijkste communicatiekanaal van WoonService. Hier kunnen woningzoekenden terecht voor actuele informatie en het complete woningaanbod, en kunnen zij direct reageren op beschikbare woningen. En met het ‘woning-alert’ ontvangen woningzoekenden per email een seintje als er een woning vrij komt die aan hun woonwensen voldoet.

Meer gelijke kansen voor woningzoekenden
Per 1 juli 2014 verhoogden de samenwerkende partners het aanbod lotingwoningen van 10 naar 25 procent om woningzoekenden met een korte inschrijftijd een betere kans te geven op een sociale huurwoning. Daarnaast kunnen woningzoekenden met een huishoudinkomen tot € 34.911,00** en met recht op huurtoeslag sinds 1 juli 2014 ook op duurdere sociale huurwoningen
reageren. Huishoudens met een huishoudinkomen vanaf € 34.911,00** kunnen alleen reageren op huurwoningen met een kale huurprijs vanaf € 710,69**. Zo heeft de laagste inkomensgroep meer kans op een sociale huurwoning.

Je woonlasten de baas
Gemeente, corporaties en SHP zetten zich op verschillende fronten in om huurders te helpen hun woonlasten onder controle te houden. Daarom krijgen woningzoekenden sinds november 2014 bij iedere woningadvertentie op www.woonservicedenbosch.nl een
overzicht van de totale maandelijkse woonlasten. Zo kan men een zorgvuldige afweging maken om al dan niet op een woning te reageren. Hiermee willen partijen voorkomen dat huurders in een later stadium financiële problemen krijgen, omdat zij hun woonlasten onderschat hebben.

Vragen?
Heeft u vragen over WoonService, neemt u dan contact op met een van de aangesloten woningcorporaties, de gemeente ’s-Hertogenbosch of het SHP.

*WoonService is een samenwerkingsverband van BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland, Woonzorg Nederland en Zayaz.

**Prijspeil 2015