Woonlasten (verzoek deelname)

Oproep!

 Voor uw medewerking aan mediaverzoeken rondom woonlasten

 De Bossche woningcorporaties, gemeente ‘s-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) boden politiek Den Haag in oktober 2013 een petitie aan met betrekking tot de schokkende resultaten van het onderzoek naar de woonlasten van de inwoners van ‘s-Hertogenbosch. Daaruit bleek dat 26% van hen onder de armoedegrens leeft. Daar willen we graag wat aan doen, Maar dat kan alleen als de landelijke politiek ook meewerkt.
Media verzoeken
Dankzij ons initiatief en andere landelijke initiatieven om de noodzaak van het aanpakken van de woonlasten voor het voetlicht te brengen, is er veel landelijke persaandacht voor de armoedeproblematiek in ons land en de gevolgen daarvan. Wij krijgen dan ook regelmatig verzoeken van de media (kranten, radio en televisie) om huurders te zoeken die de financiële eindjes met moeite aan elkaar knopen. De media wil deze mensen graag interviewen en/of een periode volgen om te laten zien hoe men omgaat met de dagelijkse financiële uitdagingen. 

Ambassadeurs!
Een lastige vraag, omdat het niet makkelijk is om hiermee naar buiten te treden. Maar wel heel belangrijk! Huurders die bereid zijn om over hun problemen te praten, zijn namelijk de ambassadeurs voor anderen die zich in dezelfde situatie bevinden. En de publiciteit kan ervoor zorgen dat er binnen de landelijke politiek meer aandacht  voor dit thema komt, Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er maatregelen genomen worden om deze problematiek op te lossen.

Aanmelden
Bent u bereid om uw verhaal in de media te doen door uw medewerking te verlenen aan een interview of een documentaire over uw woonlasten en de dagelijkse gevolgen die u hiervan ondervindt? Dan kunt contact opnemen met de voorzitter van het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch,  mevr.J.M.F. van der Beek,  

via e- mail,     jmf.vanderbeek@planet.nl


Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en benadrukken dat de media die ons benaderen zeer zorgvuldig zijn in hun berichtgeving.