Samen op de woonlasten besparen

 

Beleid stedelijke woon- lasten als tegen- hanger en vang- net voor Haagse sloopbeleid.

door Joke van der Beek
Vanaf het moment van aantreden van dit kabinet zit de volkshuisvesting in de hoek waar de klappen vallen. Geen partij in Den Haag die een stevig tegenwicht biedt waar huurders wat aan hebben.
De corporaties zijn onlangs ingepakt door de minister, waarmee de huurdersheffing een feit is. De huurders hebben dus het nakijken. Elk jaar kan elke huurder een forse huurverhoging tegemoetzien, of je nu een uitkering krijgt of goed verdient. Iedereen is de klos. Elke burger betaalt belasting; een huurder krijgt een extra aanslag. Het is en blijft onverteerbaar.
Maar ook onze corporaties hebben het niet gemakkelijk. Het feit dat zij financieel op moeten draaien voor het slechte beleid dat andere corporaties (Vestia en andere) hebben gevoerd en de huurdersheffing maken dat ook zij ernstig moeten bezuinigen. Elke corporatieheeft medewerkers moeten ontslaan en zij kunnen nog maar spaarzaam renoveren en nieuwe huizen bouwen. Elke cent telt ook bij de corporaties.
Tijdens onze actie ‘Handen af van onze huren’ hebben we duidelijk gemaakt dat als Den Haag niet thuis gaf, dat we dan lokaal, in onze eigen stad, aan zouden kloppen bij de gemeente en de corporaties.
Welnu. Dat aankloppen was niet nodig. Een paar maanden geleden is er een gezamenlijk initiatief ontstaan van drie partijen om met elkaar om de tafel te gaan zitten om een lokaal woonlastenbeleid te gaan voeren.
De gemeente, de corporaties en wij, het Stedelijk Huurders Platform. Gezamenlijk kunnen we meer en kan van een cent mogelijk een dubbeltje worden gemaakt. Dit lokaal woonlastenbeleid moet een vangnet worden voor individuele burgers die de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Woonlasten, het woord zegt al; het betreft niet alleen de huur maar ook de energie- en verdere woonkosten.
Onderzoek heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat de woonlasten bij een forse groep burgers de laatste jaren gestegen zijn en in de komende jaren nog verder zullen stijgen, waardoor mensen in financiële nood kunnen komen.
Elke partij in dit overleg moet het uiterste doen om met creatieve maatregelen de woonlasten zo laag mogelijk te houden of te krijgen. De wethouder is naar Den Haag getogen om daar ontheffing te krijgen van een aantal regels die goed beleid verhinderen. Corporaties zullen creatief moeten worden en ook wij als huurders.
Het maakt uiteraard niet goed wat er in Den Haag wordt afgebroken en dat is zuur. Inwoners kunnen geen wonderen verwachten, maar beter dit dan niets doen en in een hoekje te gaan zitten.
Het wordt een opdracht: kijk om je heen wat er gedaan kan worden, ook door jezelf, om dát te doen wat de huur zou kunnen verlagen. Kunnen huurders op onderhoud besparen, alleen of samen met hun buren? Leg daarover contact met je corporatie. De ene dienst is de andere waard. Wat heb jij als bewoner te bieden als je bij je buren vraagt om hulp bij een klus en daarmee kosten bespaart? Wat zijn andere mogelijkheden om de huur of woonkosten te drukken? Gezamenlijk het schoonmaken van je galerij of het trappenhuis op je nemen? Kan de huismeester worden bespaard door gezamenlijke inbreng?
Als er regelingen moeten worden getroffen en er is hulp nodig, dan kunnen wij stedelijk een afspraak maken. Als de wethouder een vorm van regelvrijheid bij het Rijk weet te bewerkstelligen, dan komt hij zeker bij ons als Stedelijk Huurders Platform langs en wij weer bij u, als huurders.
Een van de punten die we hebben besproken is het tijdelijk afschaffen van de zeventigprocentnorm die geldt als instemmingspercentage bij bijvoorbeeld forse energiebesparende maatregelen. Wij zullen als Stedelijk Huurders Platform, in overleg met de corporatie, een goeie afspraak maken over wat dat als besparing moet opleveren in de energiekosten en met welk bedrag de huur zou mogen stijgen. Uiteraard zullen we dat bespreken met de huurders alvorens we onze toestemming zullen geven. Bij een goeie overeenkomst zullen wij dan de huurders overreden om van de zeventig procent af te stappen.
Het ene initiatief roept, naar wij hopen, het andere initiatief op. Huurders zijn vindingrijk. Gezamenlijk kunnen we woonlastenbesparen.
Zijn wij nou als Stedelijk Huurders Platform tevreden en schikken we ons? Zeker niet, maar aan de kant blijven staan is een verkeerde keuze. We steken liever de handen uit de mouwen.
Joke van der Beek is voorzitter van het Stedelijk Huurders Platform in Den Bosch.