Update Wonen en Zorg bijeenkomst


In zijn inleiding zegt wethouder Pieter Paul Slikker dat de gemeente het gesprek aan wil
gaan om samen te kijken wat de wensen en suggesties zijn, hoe (toekomstige) ouderen
willen wonen en wat nodig is als mantelzorger, wat kunnen we samen doen en waar kan de
gemeente bij helpen.
Hij laat door middel van sheets wat voorbeelden zien van de huidige situatie en
mogelijkheden voor de toekomst.
Hij vertelt dat de gemeente een Bossche Burgerberaad wil samenstellen van 120 bewoners
die een dwarsdoorsnede vormen van de gemeente en die zich gaan buigen over het
vraagstuk hoe we, gezien de dubbele vergrijzing, kunnen komen tot een zorgzame
samenleving.
Gevraagd wordt aan de aanwezigen om in groepjes, door middel van onderstaande vragen,
hun wensen en suggesties met elkaar te bespreken:


De gezamenlijke bespreking van de uitkomsten en de discussie die hierop volgde is te uitgebreid om in dit verslag op te nemen. Alle vragen zijn verzameld op gele sticker velletjes en de uitkomsten zullen worden verwerkt in het Burgerberaad door de Gemeente.

Bestuur SHP