Afscheid Frans Bolder

Voorzitter SHP DIny Peters bedankt Frans Bolder namens ons allen.

Op 3 juli 2023 nam Frans Bolder afscheid als Bestuurslid bij het SHP. Diny memoreerde in haar afscheidswoorden aan de vele verdiensten van Frans die, naast al zijn andere culturele activiteiten, al 23 jaar betrokken is bij alles rond huurdersbelangen en bij het SHP als penningmeester. Frans spreekt hierna nog een dankwoord uit.