Dag van het Wonen ‘s-Hertogenbosch

28 juni vond in het 1931 Congrescentrum de Dag van het wonen plaats georganiseerd door de
afdeling stadsontwikkeling Wonen en Grondzaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Enige leden van het SHP hebben, samen met belangstellende c.q. belanghebbende uit
diverse disciplines, hier aan deelgenomen.
We zijn samen op zoek gegaan naar creatieve oplossingen voor de uitdagingen van morgen.
De vraag was: waar zien we kansen voor verbetering en nieuwe samenwerking en wat
betekent dat voor de overheid, maar ook voor onze organisaties.
Na een uitleg door 4 sprekers over de Staat van de Bossche woningmarkt waren er 9
deelsessies en kon men deelnemen aan 2 verschillende sessies, waarbij steeds de focus lag
op een specifiek vraagstuk.
Doel van de sessies was om te zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen, waarbij
samenwerking en rolneming centraal stonden.
Na afloop werd in een gezamenlijke bijeenkomst bekeken wat deze middag ons aan
informatie heeft opgebracht, met als doel om in de toekomst hier iets mee te gaan doen.