Corry van den Wildenberg onderscheiden.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau! Fotografie Ted van der Loo

Vandaag 26 april 2023 kreeg Corry van den Wildenberg, voorzitter van de Huurders Belangen vereniging (HBV) Zayaz, een koninklijke onderscheiding uitgereikt door van burgemeester Jack Mikkers van ’s-Hertogenbosch. Het Stedelijk Huurders Platform (SHP) droeg Corry voor vanwege haar grote en jarenlange inzet voor de belangen van huurders in de stad. De voordracht wordt volmondig ondersteund door de Huurders Belangen Vereniging (HBV) Zayaz en de Bossche woningcorporatie. Diny Peters, voorzitter van het SHP: “Corry kan steunen op brede waardering voor haar opvallende persoonlijke kwaliteiten, die zij succesvol inzet voor de lokale Bossche samenleving.”

Corry werd vanmorgen verrast met een bezoek van de burgemeester, die haar uit kwam nodigen voor de uitreiking van een koninklijke onderscheiding vanmiddag . In de middag werd zij met de andere nieuw-gedecoreerden in het middelpunt van de belangstelling te staan, waarbij zij benoemd werd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Collega bestuursleden van het SHP en van HBV-Zayaz vertellen: ‘Het gebeurt niet vaak dat iemand zich zo met hoofd, hart en ziel inzet voor de huurdersbelangen. Iemand die zolang zoveel verschil maakt, en die zo succesvol bijdraagt aan goed wonen in de stad, verdient een lintje. Ze doet dat zowel binnen de HBV-Zayaz als stedelijk binnen het Stedelijk huurdersplatform .’

Ontwikkeling naar volwaardige gesprekspartner

Corry van den Wildenberg zet zich al vele jaren in als vrijwilligster voor alle (potentiële) huurders binnen de gemeente. Zo was zij 17 jaar geleden nauw betrokken bij de totstandkoming van HBV-Zayaz vanuit de huurdersvereniging van SWH en SSW. Nadat zij eerst een aantal jaren vicevoorzitter was, zorgt zij de laatste 8 jaar als voorzitter voor een adequate en zeer effectieve rol van het bestuur van HBV-Zayaz. Met Corry is er een huurdersvertegenwoordiging die op meer dan respect kan rekenen bij de directie en medewerkers van woningcorporatie Zayaz.

Ook buiten Zayaz kwam Corry op voor het belang van (potentiële) huurders en zocht zij samenwerking. Corry nam initiatief voor samenwerking in de provincie. Met name de uitwisselingsprogramma’s met de huurdersorganisaties van Woningcorporatie WonenBreburg uit Tilburg en Breda en van Woningcorporatie Alwel uit Roosendaal en Breda, zijn opvallend.

Persoonlijke kwaliteiten inzetten voor de stad

Corry geeft blijk van dat huurdersbelangen welhaast boven alles gaan. Zij combineert zakelijkheid met redelijkheid en gezond verstand. Haar empathisch vermogen zorgt vaak voor een ontspannen sfeer, waarmee zij het mogelijk maakt om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Haar inzet voor de mensen in de stad verdient navolging en haar gemiddeld aantal uren inzet, zeven dagen per week, is altijd voorbeeldig. Zij weet haar collega bestuursleden altijd te stimuleren om net dat beetje meer te doen. Kort gezegd, een ideale voorzitter en daarnaast ook een bijzonder aangenaam mens.

Binnen en buiten Zayaz bracht ze het belang van de huurder verder

Ook buiten Zayaz kwam Corry op voor het belang van (potentiële) huurders. Zij was een aantal jaren vicevoorzitter van het Stedelijk Huurders Platform. Diny Peters: “Corry was een bindende factor bij de totstandkoming van een goede samenwerking tussen de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenorganisaties, een samenwerking die heel bijzonder is.

Zonder Corry en haar bijzondere inzet en kwaliteiten waren noch het SHP, noch Zayaz, noch de HBV-Zayaz en hun rechtsvoorgangers erin geslaagd hun maatschappelijke toevoegende positie te bereiken die zij nu hebben. We zijn blij met haar! “

Na het opspelden van de Koninklijke onderscheiding kreeg Corry, net als de andere gedecoreerden, een groot applaus. Zichtbaar trots ging Corry met de burgemeester op de foto.

Namens Bestuur SHP