Schuldenmagazine boordevol info en tips voor cliëntenraden

Hoe ontstaan schulden? Op welke manier kan iemand er vanaf komen? Welke aanpak is het meest succesvol? Wat kan worden verbeterd? In deze ‘Week van het geld’ presenteert de Landelijke Cliëntenraad (LCR) het Schuldenmagazine. Dit e-magazine biedt een overzicht van de elementen die met schulden maken en oplossen te maken hebben. Voor gemeentelijke cliëntenraden zijn tips bijgevoegd om de schuldhulpverlening te verbeteren.

Hoge kosten
‘Schulden zorgen niet alleen voor problemen bij de schuldenaar’, zegt Else Roetering, ambtelijk secretaris van de LCR. ‘Maatschappelijk gezien brengen schulden ook hoge kosten met zich mee. Het is onderzocht dat mensen langer buiten het arbeidsproces blijven staan en ook hun gezondheid eronder te lijden heeft als ze (grote) schulden hebben die niet worden opgelost. Dat kost ons allemaal geld. We zijn er daarom met z’n allen bij gebaat om schulden te voorkomen én bestaande schulden zo goed mogelijk op te lossen.’

Moratorium
De LCR pleit al jaren voor goede schuldhulpverlening en dat gemeenten alle mensen een aanbod doen. Helaas is dat nog niet het geval en dus moet duidelijk zijn wat er met mensen gebeurt die worden afgewezen. Ook is het belangrijk om te weten hoeveel uitvallers er zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een breed wettelijk moratorium komt.
‘Bij de invoering van de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening heeft de LCR hier samen met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), Divosa en MO-groep op aangedrongen. Dit houdt in dat bij wet een verplichte rustpauze kan worden afgedwongen, zodat een schuldenaar in een stabielere situatie kan komen. Het regelen voor dit moratorium laat wel erg lang op zich wachten. Daarnaast maken we ons zorgen over de drempels die gemeenten opwerpen. Vandaag is er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) over armoede en schuldenbeleid. We hebben er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om de schuldhulpverlening laagdrempelig te maken, zodat zo min mogelijk groepen worden uitgesloten.’

Inhoud
In het Schuldenmagazine is naast aandacht voor ontstaan en oplossen van schulden ook ruimte voor de opbrengsten van schuldhulpverlening, de valkuilen, schuldpreventie en betere schuldhulpverlening.
Klik voor: Schuldenmagazine (pdf).